Tricolle tuskin ruiskutuslupaa

Hirvikarkote Tricon käyttöohjetta uudistetaan, mutta toive lupaavaksi osoittautuneen moottoriruisku-levityksen sallimisesta on vähäinen.

Metsälehden kokeili Tricon ruiskuttamista viime syksynä lupaavin tuloksin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsälehti kokeili viime syksynä hirvikarkote Tricon suihkuttamista taimikkoon moottoriruiskulla. Käytimme ruiskuttamisessa Stihl SR 450 -ruiskua, jonka ulottuvuus yhteen suuntaan on yli kymmenen metriä. Veteen laimennetun Trico-liuoksen ruiskuttaminen oli nopeaa, työ eteni noin hehtaarin tuntitahdilla.

Kokeilimme ruiskutusta Keski-Suomessa metsän keskellä olevassa parin hehtaarin taimikossa, jossa oli vajaan metrin mittaisia mäntyjä. Taimissa oli runsaasti merkkejä vanhoista hirvien tekemistä vahingoista.

Moottoroitu Trico-käsittely tehtiin lokakuun lopulla. Palasimme taimikkoon toukokuussa ja totesimme, ettei männyistä löytynyt yhtään syöntijälkeä viime talvelta. Myös mäntyjen seassa olevat lehtipuut olivat säästyneet hirvien tuhoilta.

Yksittäinen havainto ei sinällään todista menetelmän toimivuutta, mutta se on yhtäpitävä Ruotsin Linne-yliopistossa tehdyn opinnäytetyön tuloksien kanssa. Etelä-Ruotsissa hirvituhot vähenivät merkittävästi, kun taimikot ruiskutettiin kymmenenprosenttiseksi laimennetulla Trico-liuoksella.

Tricon käyttöohjeita uudistetaan

Kysyimme toukokuussa julkaistulla videolla Luonnonvarakeskuksen hirvitutkija Juho Matalalta, onko Suomessa tarkoitus tutkia Tricon aluelevityksen tepsivyyttä.

Vastaus tähän oli kieltävä, koska menetelmä on Matalan mukaan kasvinsuojeluainelain vastainen. Käyttöohjeen mukaan Trico on tarkoitettu käytettäväksi puukohtaiseen suojaamiseen. Lain mukaan kasvinsuojeluainetta saa käyttää vain käyttöohjeessa määritellyllä tavalla.

Periaatteessa näköpiirissä voisi olla toiveita paremmasta. Tricon tehoaineena oleva lampaanrasva sai EU:lta uuden 15 vuoden käyttöluvan karkoteaineissa. Samalla lampaanrasvavalmisteiden käyttöohjeita tarkastellaan uudestaan ensi vuoden aikana.

”Tricon käyttöohjeet tarkastellaan maaryhmittäin. Suomi kuuluu samaan ryhmään Pohjoismaiden ja Baltian kanssa. Ensisijainen vastuu asiassa on Ruotsin kemikaalien tarkastusvirasto Kemillä, joka tekee asiasta ensin oman päätöksensä, jonka perusteella muut maat tekevät omat linjauksensa”, kertoo ylitarkastaja Marja Suonpää Tukesista.

Ruiskutuslupa ei todennäköinen

Käyttöohjeen mahdollisia muutoksia esittää luvan haltija, joka on Tricoa valmistava itävaltalaisyritys Kwizda Agro.

Tricoa maahantuovan Bernerin tuoteryhmäjohtaja Kyösti Nissi kertoo, että itävaltalaisille on esitelty muun muassa Metsälehden videoita uudesta levitystavasta. Kovin suuria toiveita aluelevityksen määrittelemisestä Tricon käyttöohjeeseen hän ei silti elättele.

”Ongelmana on, ettei Tricon aluelevityksen tehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista juuri ole tutkimuksin varmennettua tietoa.”

Kuten todettu, tutkittua tietoa ei ainakaan Suomesta ole luvassa.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Hyvä kun Metsälehti testasi tätä tapaa. Jokainen voi sitten arvioida tarvitaanko sääntö-Suomea antamaan lupaa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat