Vesi virratkoon hitaammin

Kaksitasouoma voi hillitä kiintoainesvalumia. Sitä selvitetään Lopella.

Tiina Ronkainen asentaa sedimenttikeräintä tulvatasanteelle. (Kuvaaja: Maija Kauppila)

Ojat, tai pitäisikö sanoa ojatkin, ovat metsätalouden hankala juttu. Liiat vedet pitää johtaa pois, mutta kolmea asiaa tulee välttää – kiintoaineskuormitusta, ravinnepäästöjä ja turpeen turhaa hajoamista

Kiintoaineskuormitusta on jo pitkään pyritty hillitsemään laskeutusaltailla ja pintavalutusratkaisuilla.

Tapion vastikään Lopella aloittama kokeilu saattaa tuoda keinovalikoimaan uuden vaihtoehdon, kaksitasouoman eli tulvatasanteen. Kaksitasouomassa ojan toinen tai molemmat syrjät on levennetty tasanteeksi, joka on kaivettu suunnilleen ojasyvyyden puoliväliin.

”Kaksitasouoma antaa vedelle aikaa, jotta se voi virrata parempilaatuisena kohteelta pois”, vesiasiantuntija Tiina Ronkainen tiivistää.

Ojan ongelma on, että nopeasti virtaava vesi vie mukanaan kiintoainesta. Kun tulvavesille annetaan tilaa levittäytyä, niin virtaus hidastuu ja hiukkasilla on aikaa laskeutua.

Kemerakelpoisuus selvitettävä

Tasanteen leveyteen ei ole yksiselitteistä vastausta, vaan se vaihtelee tarvittavan ”hidastusvaikutuksen” mukaan.

Tasanteen viereen tulee vielä kaivumaiden kasa, joten kokonaisuudessaan oja, tasanne ja kaivumaat voivat vaatia jopa kymmenen metriä leveän käytävän. Kaivumaita voi tosin hyödyntää penkkateinä.

Kemerassa on mahdollisuus haittakorvauksiin vesiensuojeluratkaisujen kustannuksista, mutta vielä on selvittämättä, että voidaanko kaksitasouoma rinnastaa niihin. Puuston menetettyyn kasvuun perustuva korvaus ei kuitenkaan ole kovin korkea.

Ronkainen pohtii, että etenkin heikkotuottoiset metsäalueet ja peltoheitot voisivat soveltua kaksitasouomalle.

”Tulvatasannetta ei tarvita jokaiseen ojaan, vaan valtaojien varteen, missä tulva-aikoina on suuri virtaama.”

Yhteishankkeisiin kustannusjako

Käytännön toteutuksessa suomaakunnat ja suikalemainen metsänomistus ovat vaikea yhdistelmä. Haitat voivat tulla yhdelle maanomistajalle, hyödyt monelle. Toteutus edellyttää yhteishanketta, mutta kustannusten jakoon ei ole vielä mallia.

Jotta menetelmä yleistyisi, niin se tulisi ottaa osaksi metsänhoidon suosituksia ja varmistaa kemerakorvaukset.

”Mutta ensin testataan, että miten menetelmä todella vaikuttaa veden laatuun. Projekti kestää vuoden 2022 loppuun, ja sitten voidaan katsoa tuloksia.”

Jos menetelmä osoittautuu toimivaksi, se voi olla myös tukikelpoinen vesiensuojelurakenne tai luonnonhoitohanke.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

 

Kaksitasouoma metsätaloudessa

  • Tapion selvityshanke, osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Valumavesi-hanketta.
  • Hidastaa virtausta, antaa kiintoainekselle aikaa laskeutua.
  • Mittaustuloksia saadaan vuoden 2022 jälkeen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut