Ensi kevään ja kesän luonnonhoitohankkeille haetaan tekijöitä

Tarjolla on kulotusta, vesistöjen hoitoa ja suoelinympäristöjen kunnostusta.

Vuoden viimeinen luonnonhoitohankkeiden haku on käynnistynyt. Suomen metsäkeskus hakee toteuttajia 24 eri hankkeelle, joissa kulotetaan metsämaata, hoidetaan vesistöjä, kunnostetaan suo- ja pienvesielinympäristöjä sekä hoidetaan lehtometsiä.

Nyt haettavista hankkeista puolet on monimuotoisuutta edistäviä metsien kulotuksia. Ne toteutetaan ensi kevään ja kesän aikana.

”Metsämaan kulottaminen tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta ja lahopuuta, joita monet harvinaistuneet hyönteis- ja sienilajit tarvitsevat. Kulotusalueiden luomasta elinympäristöjen vaihtelusta hyötyvät myös monet linnut ja nisäkkäät”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Metsäkeskuksesta.

Luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töistä. Hankkeisiin myönnetään kemerarahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Tarkemmat tiedot hankkeista julkaistaan Metsäkeskuksen verkkosivuilla 3–4 viikon kuluessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat