EU alustavaan sopuun tiukoista ilmastotavoitteista

Myös maan ja metsien käytölle halutaan tiukempi säätely hiilinielun kasvattamiseksi.

EU:n ilmastolaista on saavutettu alustava sopu EU:n jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission välisissä neuvotteluissa. Samalla EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä muuttuu oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi.

Ilmastolakiin sisällytetään myös EU:n vähintään 55 prosentin hiidioksidipäästöjen lekkaustavoite vuoteen 2030 mennessä.

Neuvotteluissa todettiin myös, että EU:n hiilinielun vahvistamiseksi tarvitaan nykyistä kunnianhimoisempi lulucf-säätely. Maan ja metsien käyttöä säätelevä lulucf-asetus on erityisen merkittävä Suomen metsäteollisuudelle, sillä se asettaa omalta osaltaan rajoja metsänhakkuille.

EU:n ilmastolaki on ensimmäinen tärkeä ilmastopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa.

Nyt saavutettu alustava neuvotteluratkaisu tuodaan vielä jäsenmaiden edustajien sekä Euroopan parlamentin virallisesti hyväksyttäväksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito