Kemeran loppu häämöttää – vielä viisi viikkoa hakuaikaa vanhoille tuille

Uudessa metka-järjestelmässä ei tueta enää ojien kunnostusta.

Ensi vuonna käynnistyvä metka-tukijärjestelmä ei tarjoa tukea ojien kunnostukseen. Jatkossa tarjolla on tukea suometsän hoitosuunnitelman laadintaan ja suometsän vesiensuojelutoimien tekemiseen. (Kuva: Sami Karppinen)

Kemeratukijärjestelmä päättyy kuluvan vuoden lopussa. Se korvataan ensi vuonna uudella metsätalouden kannustejärjestelmällä, metkalla.

Metkassa tuetaan pääosin samanlaisia töitä kuin kemerassakin eli yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa. Tuettavat työlajit ovat: taimikon ja nuoren metsän hoito ja pienpuun keruu, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelmien laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnon hoito ja uutena tuettavana työlajina kulotus.

Suuri muutos on, ettei metkassa myönnetä enää tukea ojien kunnostustöihin. Sen sijaan tukea myönnetään suometsien hoidon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, piennarteiden rakentamiseen ja vesiensuojelun toteutukseen. Suometsän hoitosuunnitelman pitää olla kokonaisvaltainen ja ammattimaisesti tehty.

Sekin muuttuu, että jatkossa taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuki haetaan jälkikäteen. Kemerassa tuki on haettu ennakkoon. Tukea haetaan edelleen Suomen metsäkeskuksesta.

Asetukset luvassa loppuvuoden aikana

Eli jos suunnitelmissa on ojien kunnostusta, kannattaa kiiruhtaa. Vaikka kemeratukia myönnetään vielä koko loppuvuoden ajan, hakemusten on oltava Metsäkeskuksessa viimeistään 1. lokakuuta, jotta ne ehditään käsitellä vuoden loppuun mennessä.

Aikaa on siis runsaat viisi viikkoa. Myönnettyjä kemeratukia voidaan maksaa vuoden 2026 loppuun saakka. Näillä näkymin metka-lain voimassaolo päättyy vuoden 2029 lopussa.

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti metka-lain EU-komission tarkasteluun. Komissio ei vaatinut muutoksia lakiin. Ministeriöstä kerrotaan, että lakiin liittyvät asetukset, joissa muun muassa määritellään tarkemmin tukiehdoista, annetaan vielä loppuvuoden aikana.

Metsitystukikin päättyy

Tänä vuonna päättyy myös joutoalueiden metsitystuki. Metsitystuella on tuettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien ”joutoalueiden”, esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden, metsittämistä.

Laki metsitystuesta on määräaikainen ja päättyy 31.12.2023. Metsitystukihakemusten on oltava Metsäkeskuksessa vuoden loppuun mennessä. Metsäkeskuksen on tehtävä päätös tuettavista hankkeista 30.6.2024 mennessä.

Metsäkeskuksesta kerrotaan, että tukirahaa metsityksiin on vielä jäljellä.

Lisää aiheesta: Metkassa tukea taimikonhoitoon viiden vuoden välein

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat