Luke: Euro taimikonhoitoon tuo kolmen euron lisäyksen kantorahatuloihin

Luonnonvarakeskuksen tuoreessa tutkimuksessa arvioitiin taimikonhoidon vaikutusta puun tuotokseen.

Taimikonhoidon lisääminen kasvattaisi merkittävästi järeän ainespuun tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore tutkimus kertoo. Luke selvitti taimikonhoidon merkitystä pitkän aikavälin puun tuotokseen tekemällä skenaariolaskelmia koko maan nuorista taimikoista.

Taimikonhoidon tehostamisella tukkipuun tuotos lisääntyi sadan vuoden aikana 34 miljoonaa kuutiometriä ja vastaavasti kuitupuun tuotos väheni 28 miljoonaa kuutiometriä nykytasoon verrattuna. Tämä johtaisi samalla ajanjaksolla noin 2 miljardin euron kantorahatulojen lisäykseen. Menotkin nousisivat, sillä samalla metsänhoidon kustannukset kasvaisivat noin 600 miljoonaa euroa nykytasoon verrattuna.

”Tulokset osoittavat, että yhden euron panostus taimikonhoitoon johtaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 3 euron lisäykseen kantorahatuloissa”, toteaa erikoistutkija Saija Huuskonen Lukesta.

Taimikonhoidossa on parantamisen varaa, sillä koko maassa hoitotarpeesta on tehty vain vähän yli puolet. Tuoreiden inventointitietojen mukaan rästejä on yli 700 000 hehtaaria.

Kommentit (1)

  1. Tämän voisi uutisoida myös hiilinieluvaikutuksen kautta rahallisen vaikutuksen lisäksi. Kun tukkia syntyy lisää, saadaan tehtyä enemmän pitkäkestoisesti hiiltä sitovia ja energiaintensiivisten teräksen ja betonin korvaavia puutuotteita. Ja tuotoksesta vähemmän menee parjattuihin lyhytikäisiin sellu- ja muihin kuitutuotteisiin.

Metsänhoito Metsänhoito

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut