Luonnonsuojeluliitto: Yhdellä tutkimuslaitoksella ei voi olla yksinään vastuuta hiilinielulaskennasta

Järjestö haluaa, että laskennan ongelmat otetaan huomioon myös hallitusneuvotteluissa.

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa Luonnonvarakeskuksen moittimista hiilinielulaskelmista. Järjestön mukaan laskennassa metsien pinta-ala arvioitiin liian suureksi, ja sen myötä myös arvioidut hakkuumahdollisuudet olisivat liian suuret.

Liiton mukaan näin tärkeässä asiassa vastuu ei voi olla vain yhdellä tutkimuslaitoksella, vaan tuloksia on arvioitava kattavasti koko tiedeyhteisössä. Lisäksi Luonnonsuojeluliitto haluaa, että laskennan ongelmat otetaan huomioon myös hallitusneuvotteluissa.

Luonnonvarakeskus kertoi alkuviikosta, että hiilinielun vertailutasolaskennassa käytettyä päätehakkuukypsien metsien määrän laskentatapaa tarkennetaan. Laskennassa käytettiin vain ikään perustuvaa uudistuskypsyyden luokittelua, mikä tuotti suuremman uudistuskypsien metsien pinta-alan kuin Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa (2009–2013) on mitattu. Parhaillaan valmistella on selvitys pinta-alaeron vaikutuksesta hiilinielun vertailutasoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito