WWF:n kysely – liki 80 prosenttia haluaa rajoituksia avohakkuille

Kansan tahdon soisi näkyvän hallitusneuvotteluissa, järjestö toteaa ja vaatii metsälain muuttamista.

Ympäristöjärjestö WWF on selvittänyt suomalaisten suhtautumista avohakkuisiin, luonnonsuojelun rahoitukseen ja Metsähallituksen tulostavoitteeseen.

Kyselyn mukaan 77 prosenttia vastaajista on valmis rajoittamaan avohakkuita niillä alueilla, joilla niistä on suurin haitta ympäristölle. Liki 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että luonnonsuojelun rahoitusta olisi kasvatettava merkittävästi ja niin ikään liki 60 prosenttia katsoi, että Metsähallituksen tulostavoite on puolitettava arvokkaiden luontokohteiden säästämiseksi.

”Kansan tahdon soisi näkyvän hallitusneuvotteluissa. Puolueiden pitäisi lisätä hallitusohjelmaan kirjaus avohakkuiden rajoittamisesta metsälakia muuttamalla”, järjestön metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

WWF katsoo että avohakkuiden kieltämisen lisäksi seuraavan hallituksen tulisi vähentää ylipäätään hakkuita.

”Hakkuumääriä ei tulisi määrittää pelkän puuntuotannollisen kestävyyden kautta, vaan samalla pitää huomioida myös ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät reunaehdot”, Kunttu toteaa.

Kantar TNS Oy:n tekemässä kyselyssä oli yli 1 000 vastaajaa.

Kommentit (1)

  1. Anton Chigurh

    Ekologisesti tärkein puulajimme haapa vaatii uudistuakseen avoimen vaiheen, samoin mänty ja rauduskoivu.

Metsänhoito Metsänhoito