Luonnonvarakeskus karsii toimitilojaan ja aloittaa yt-menettelyn

Tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen vaan hillitä toimitilamenojen kasvua.

Luonnonvarakeskus on käynnistänyt yt-menettelyn, jossa tavoitteena on vähentää toimitilamenoja ja hillitä niiden kasvua. Henkilövähennyksiin neuvotteluilla ei pyritä, vaan tarkoitus on selvittää toimintojen siirtämistä muille toimipaikoille joko kokonaan tai osittain tai kumppanimalliin siirtymistä.

Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään 90 henkilöä seitsemällä paikkakunnalla. Muutospaikkojen henkilöstölle tarjotaan töitä Luken muilta toimipaikoilta, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan.

Luke arvioi toimilla kertyvän 1,8 miljoonan säästöt vuokrakuluissa.

Tarkastelussa seitsemän toimipaikkaa

Muutoksen kohteena ovat Enonkosken, Paltamon, Suonenjoen, Haapastensyrjän, Ruukin ja Parkanon sekä Kannuksen toimipaikat.

Enonkosken toimipaikan peruskorjaustarpeet edellyttäisivät isoja investointeja. Lisäksi toimistorakennus on vajaakäytöllä. Luke selvittää toimintojen siirtämistä muille vesiviljelytoimipaikoille ja kumppanuusmallin käyttöönottoa.

Paltamon kokeellisen kalantutkimuksen toimipaikasta luovutaan korkeiden toimitilamenojen ja korjausvelan vuoksi. Tutkimukseen etsitään uusi toimintamalli.

Suonenjoen toimipaikan toimintoja supistetaan ja tiloja tiivistetään luopumalla päärakennuksesta. Laboratoriotoiminnot siirretään Luken muille toimipaikoille. Suonenjoelle jää tutkimusinfrastruktuuria, joka tukee marja- ja metsätaimitutkimusta.

Haapastensyrjän toimipaikan tiloja tiivistetään ja nykyisestä päärakennuksesta luovutaan. Laboratoriotoiminnot siirretään Luken muille toimipaikoille. Jatkossa toimipaikassa toteutetaan pääosin metsänjalostuksen ja geenivarojen suojelun tehtäviä.

Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan, kun nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2028 lopulla.

Parkanon ja Kannuksen kenttätyön tukikohdista luovutaan. Alueen kenttätyötä tukevat tilat sijoitetaan Seinäjoelle.

Luonnonvarakeskuksen toimintamenoihin on ensi vuoden budjetissa esitetty liki 83 miljoonaa euroa. Se on runsaan miljoona euroa enemmän kuin tämän vuoden budjetissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat