Metsä Group suosittelee jatkuvaa kasvatusta turvemaille

Turvemaat ovat Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan lähialueilla tavallista yleisempiä.

Metsä Group suosittelee jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta turvemailla aina, kun se on mahdollista.

Yhtiön mukaan jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa metsänomistajan hakkuutuotto on pienempi kuin uudistushakkuissa. Siinä kuitenkin vältetään metsän uudistuskustannukset, kuten maanmuokkaus, taimien istutus ja siementen kylväminen, ja usein myös ojituksen kunnossapito.

Asialla on Metsä Groupille erityinen merkitys, sillä turvemaat ovat Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan lähialueilla yleisempiä kuin Suomessa keskimäärin.

”Kemin uuden biotuotetehtaan vuotuisen kuitupuun kulutuksen arvioidaan olevan noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä. Seudun turvemailla on suuri taloudellinen merkitys sekä omistajajäsenillemme että puunhankinnallemme”, yhtiö kertoo verkkosivullaan.

Metsä Group myöntää, että kokonaan uudistushakkuita tai ojien kunnossapitoa ei voi välttää, koska kaikki turvemaiden metsät eivät uudistu luontaisesti eivätkä kaikki metsänomistajat halua kokeilla jatkuvapeitteistä kasvatusta.

”On tärkeää analysoida huolellisesti, missä tapauksissa uudistushakkuut ovat paras tapa edetä ja mitkä ojat on syytä pitää kunnossa. Kaikkia ei kannata kunnostaa vain siksi, että ne on kerran kaivettu.”

Kommentit (1)

  1. Panu

    MG:n käsitys jatkuvasta kasvatuksesta on hyvin erilainen kuin JK:n mainosmiesten. Kemin sellutehdas tulee tarvitsemaan vain ja ainoastaan kuitupuuta ja yleisestihän JK:ta kaupataan sillä, että JK-hakkuussa poistetaan vain tukkikoista puuta.

Metsänhoito Metsänhoito