Suomen metsien hiilinielutavoite 17,8 miljoonaa tonnia

Lulucf-asetus perustuu jatkossa entistä enemmän todellisiin nieluihin. Suomen pitkään toivoma uudistus toteutuu ilmastopaketin osana julkaistussa uudessa asetuksessa, kerrotaan maa- ja metsätalousminiteriöstä.

Lulucf-asetus määrittelee, miten metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. Metsät ja maaperä ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeässä roolissa, koska ne ovat tällä hetkellä ainoat vaikuttavat keinot sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä.

”Olen tyytyväinen, että komissio on päättänyt luopua aiemmasta monimutkaisesta laskentajärjestelmästä. Suomen hiilinielut ovat suuret aktiivisen ja kestävän metsänhoidon ansiosta. Asetusehdotuksen laskentajärjestelmä tunnistaa ne aidosti. Olennaista on, että sääntely mahdollistaa metsien kestävän käytön ja hoidon Suomessa. Tulevissa neuvotteluissa on varmistettava, että malli pysyy selvänä ja laskenta on maakohtaista”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Laskentakaudella 2021–2025 on tarkoitus pysyä jo aiemmin sovitussa, nykyisen Lulucf-asetuksen mukaisessa laskentajärjestelmässä.

Kaudella 2026–2030 tarkastelua muutettaisiin nykyisestä. Tarkastelua yksinkertaistettaisiin ja se pohjautuisi Lulucf-sektorin raportoituihin kasvihuonekaasutietoihin.

Hiilinielut jäsenmaakohtaisia

Kokonaan uutta esityksessä on jäsenmaille yhteisesti asetettava velvoite: esityksen mukaan EU-maiden tulisi sitoutua poistamaan ilmakehästä päästöt huomioiden yhteensä 310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030. Suomen osuus tästä olisi 17,8 miljoonaa tonnia. Suomen maankäyttösektorin nettonielu esimerkiksi vuosina 2016-2018 oli vertailun vuoksi keskimäärin 13,6 miljoonaa tonnia.

Asetukseen sisältyy myös ehdotus vapaaehtoisesta nieluvarannosta eli ”reservistä”, jonka avulla mahdollisia ylimääräisiä nieluyksiköitä voitaisiin koota yhteen niitä tarvitseville jäsenmaille.

”Jokainen jäsenmaa vastaa omista nieluistaan ja päästövähennyksistään itse. Tämän periaatteen noudattamista on valvottava jatkokäsittelyssä tarkasti ja tiukasti. Yhteinen nielureservi ei kannusta maita haastaviin käytännön toimiin, onneksi se jäi vapaaehtoiseksi”, ministeri Leppä toteaa.

Komissio esittää myös, että Lulucf-sektorin laskentaan yhdistettäisiin vuodesta 2031 alkaen nekin maatalouden päästöt, jotka nykyisin lasketaan osaksi taakanjakosektoria (ns. AFOLU-sektori). Tavoitteena olisi, että AFOLU-sektori olisi hiilineutraali vuonna 2035.

”Suhtaudun ehdotukseen mielenkiinnolla, sillä maatalouden päästöjen vähentäminen on tunnistettu haasteelliseksi. Tässäkin esityksessä ruokaturva ja kannattava ruoantuotanto on varmistettava ilmastotavoitteiden ohella”, ministeri Leppä kommentoi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito