Kahden kerroksen väkeä

Kaksijaksoisessa koivu-kuusisekametsässä hyödynnetään kasvupaikan koko potentiaali. Etenkin, jos ensiharvennushakkuu tehdään kevyellä kalustolla.

Koivuja pois, kuusille tilaa. Kaksijaksoisen metsän näkymää 1. harvennuksen jälkeen. Hakatuista puista tehtiin kelpo kauppa energiapuina. (Kuva Seppo Samuli)
Ladataan...

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito