MTK vaatii valtiolta takeita nautatiloille metsäkatoasetuksen varalle

MTK pitää kymmeniä nautatiloja koskevaa epävarmuutta kohtuuttomana ja perustuslain vastaisena.

MTK vaatii valtiolta nopeasti takeita tuotannon jatkosta nautatiloille, joiden investointeja EU:n metsäkatoasetus saattaisi takautuvasti koskea.  Asetuksen tulkinnasta riippuen vuoden 2020 jälkeen toteutetut tai aloitetut naudanlihan tuotantoon liittyvät investoinnit olisivat asetuksen vastaisia, mikäli niiden toteuttaminen on vaatinut metsänraivausta.

Tulkinta tekisi MTK:n mukaan tilojen tuotteista markkinakelvottomina.

MTK vaatii, että Suomen valtion on kiireellisesti taattava, että suunnitellut ja rahoitetut hankkeet voidaan toteuttaa ja navetoita, karjasuojia ja muita rakennuksia sekä raivattuja peltoja voidaan jatkossakin käyttää maataloustuotteiden tuottamiseen.

MTK pitää jo tällä hetkellä kymmeniä nautatiloja koskevaa epävarmuutta kohtuuttomana ja perustuslain vastaisena. MTK on viime perjantaina kirjelmöinyt asiasta maa- ja metsätalousministeriön johdolle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus