Uusi palvelu metsän arvonmääritykseen – taustalla markkinatietoa ja Metsään.fi-aineisto

Simosol Oy:n lansseeraama Metsä ja puut -verkkopalvelu on maksullinen.

Metsänomistajille on uusi apuväline metsätilan arvonmääritykseen. Metsätalouden tietojärjestelmien asiantuntija Simosol Oy on julkaissut Metsä ja puut -verkkopalvelun, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään menetelmään: metsän summa-arvoon, tuottoarvoon sekä markkina-arvoon. Palvelu on maksullinen.

Palvelun avulla markkina-arvon, eli mitä vastaavista tiloista on maksettu, saa selville verkossa pelkän kiinteistötunnuksen avulla. Ajantasaisen markkina-aineiston lisäksi palvelun laatima tila-arvio perustuu Metsäkeskuksen Metsään.fi-aineistoon.

Tila-arviosta käy ilmi muun muassa tilan markkina-arvo, puuston määrä, tukkiosuus, puuston hakkuuarvo, metsän kehitysluokkajakauma ja hakkuumahdollisuudet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus