Kirjanpainajien parveilu hiipui loppukesästä, kaavaillut tuhohakkuut viimevuotisella tasolla

Loppukesällä runsasta parveilua havaittiin vielä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Heinäkuun puolivälissä pyydyksissä ei havaittu vaaleita yksilöitä (vasen kuva). Tämä tarkoittaa, että parveilemassa olivat talvehtineet kirjanpainajat, joista aikaisin parveilleet saattoivat jo olla perustamassa sisarsukupolvea. Elokuussa tyhjennetyissä pyydyksissä sen sijaan havaittiin, että osa kuoriaisista oli vaaleampia kuin heinäkuussa (oikea kuva). Vaaleat kuoriaiset ovat todennäköisesti aikuistuneet heinäkuussa ja yrittävät lisääntyä vielä tänä kesänä. (Kuvat: Juho Kokkonen/Metsäkeskus)

Kirjanpainajien parveilu oli juhannusviikolta heinäkuun puoliväliin asti usealla paikkakunnalla runsasta, määrältään samaa luokkaa kuin edelliskesänä. Sen jälkeen epävakainen sää vähensi parveilua, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) arvioidaan. Heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin kirjanpainajia olikin noin puolet vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2022.

Tällöin runsasta parveilua havaittiin kuitenkin paikoin Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla.

”Näissä maakunnissa kirjanpainajat ovat viime vuosina aiheuttaneet jatkuvasti puustokuolemia”, kertoo Luken tutkija Tiina Ylioja tiedotteessa.

Tänä vuonna kirjanpainajaseuranta epäonnistui alkukesän osalta, eikä ensimmäistä parveilua päästy mittaamaan. Niinpä Luke ei pysty arvioimaan tänä kesänä puustolle aiheutuvaa kirjanpainajariskiä.

Kuusikot hyvä tarkastaa

Suomen metsäkeskuksessa seurataan metsänkäyttöilmoitusten avulla kirjanpainajan vuoksi tehtyjä hakkuita. Tammikuulta elokuun puoliväliin hyönteistuhohakkuuilmoituksia oli tehty noin 1 500 hehtaarille, mikä on samaa luokkaa kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Määrä voi kasvaa suuremmaksi, kun kirjanpainajien valtaamat puut löydetään syksyn mittaan metsästä, Metsäkeskuksesta arvioidaan.

Hyönteistuhohakkuut ovat valtaosin kirjanpainajan aiheuttamia.

Kirjanpainajien valtaamat kuuset alkoivat pudottaa kaarnaansa elokuun alussa, mikä paljastaa tuhojen laajuuden.

”Metsänomistajien on hyvä tarkastaa kuusikkonsa vielä syksyn aikana kirjanpainajan sisarsukupolviparveilun ja 1. sukupolven parveilun varalta. Kirjanpainajat ovat saattaneet iskeytyä loppukesällä heikentyneisiin kuusiin tai tuulenkaatoihin, mutta tämä huomataan vasta loppuvuodesta, Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen sanoo.

Kirjanpainajan parveilun tuloksia voi seurata kehitteillä olevassa Luonnonvaratieto.luke.fi-palvelussa. Karttapalvelussa voi jo tarkastella vuosien 2023 ja 2022 havaintojaksojen tuloksia.

Metsätuhohakkuuilmoituksia voi tarkastella Metsäkeskuksen metsätuhohakkuut-palvelussa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat